Girişimci İş Adamları Vakfı

TEŞKİLATLANMA VE ÜYE İLİŞKİLERİ KONSEYİ

GİV Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Konseyi üyelik hedef ve yöntem tespitini yapar, GİV’in teşkilat yapısını güçlendirmek için yeni üyeler temin eder, var olan üyelerin GİV ile ilişkisini ve iletişimi yürütecek sistematiği oluşturur, üyelik bilgilerinin muhafazasını ve üye aidatlarının tahsilini gerçekleştirir. Belirlenmiş üyelik yapısına (Mütevelli, Kurumsal ve Bireysel) ve GİV’in misyon, vizyon, çalışma alanları ve hedeflerine göre GİV teşkilat şemasını ve organizasyon yapısını tasarlar, üyelerin üyelik profiline göre planlı etkinliklere (toplantı, eğitim, fuar v.b) katılımını sağlar. GİV Genel Sekreterliği üzerinden icra, mütevelli ve tüm üyelerle ilişkilerin sevk ve idare edilmesini sağlar. GİV Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Komisyonu, üyelik koşullarının tespiti, üye bilgi veri tabanının güncel tutulması, üyelik takibi ile ilgili GİV’in resmi kayıtlarının tanzimini takip eder. Tüm konseylerin üye ve teşkilatlanma çalışmalarına katkı yapması için konseyler arası birlikte çalışma stratejileri geliştirir ve uygular. Üye ve üye ilişkileri için yapılan ziyaret planlarını yapar ve gerçekleşen ziyaretlerin verimlilik analizlerini yapar. GİV faaliyetlerinin desteklenmesi için Sponsorluk mekanizması oluşturur ve ilgili Konseylerle işbirliği sponsorluk anlaşmaları yapılmasına aracılık eder. GİV Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Konseyi, diğer STK’larla ilişkileri geliştirir, gerektiğinde ‘Genç’ veya ‘Kadın’ gibi farklı üye kitleleri için özel teşkilatlanmalar yapar, ihtiyaç duyulan illerde teşkilatlanma ile ilgili çalışmalar yapar ve İcra / Mütevelli üyelerine teklifler yapar raporlar hazırlar projeler gerçekleştirir.

TANITIM VE MEDYA İLİŞKİLERİ KONSEYİ

Başta “GİV Girişimcilik Ödülleri”, “Girişimci Buluşmaları” ve “Yakın Plan” toplantıları olmak üzere yıl içerisindeki bütün GİV faaliyetlerini tanıtan duyuru haber ve bültenleri yayınlar. Programların video kayıt, fotoğraf çekimini gerçekleştirir. Haber ajansları başta olmak üzere basın yayın organları ile iletişimi sağlar. Basın duyuru ve haber bültenlerini hazırlar. Program haber ve kayıtlarını arşivler. Basın medya ilişkilerini, toplantılarını organize eder. GİV web sitesini ve sosyal medya hesaplarının(Linkedn, İnstagram, Twitter, Facebook v.b) yönetim ve takibini yapar. GİV tanıtım metin ve filmlerini hazırlar. Ülke gündeminde yer tutan önemli hadise ve gerekli durumlarda GİV adına basın bildirisi yayınlar. Basın yayın kurum ve kuruluşlarına vakıf adına ziyaretler yapar, katkı sunacak her türlü çalışma “Tanıtım ve Medya İlişkileri Konseyi”nin kapsam alanına girer. GİV şubelerinin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların takibini ve denetimini yapar. GİV konsey başkanlarının GİV faaliyetleri ile ilgili röportaj, yazı ve mülakat bilgilerinin yazılı ve görsel medyada yer alması sürecini takip eder ve web ve sosyal medya aracılığıyla paylaşılmasını sağlar. Dergi, katalog, broşür ve bülten gibi tanıtım ile ilgili diğer çalışmaların başarılı bir şekilde programlanmasını, yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamak için çalışır.

İDARÎ ve MÂLİ İŞLER KONSEYİ

DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ

Ülke tanıma ve tanıtma seminerleri düzenler. Gerekli anlarda büyükelçiliklerle iletişim ve irtibatı sağlar. Dış ülke gezileri ve ziyaretleri düzenler. Dış ülke ziyaretleri kapsamında dış ticaret yapan üyelerle iletişim ve iş birliği süreçlerini yürütür. DEİK ile ilişkilerin yürütülmesini sağlar. Yurt dışı fuarlar, B2B (ikili iş görüşmeleri) düzenler. Düzenlenen fuarlara katılır, GİV üyelerini ulusal ve uluslararası fuarlarla ilgili teşvikler ve destekler hakkında bilgilendirir. İş adamları ve STK’larla ilişkiler geliştirerek karşılıklı fayda sağlayacak faaliyetlerde bulunur ve kurumsal ilişkilerde dış ticaret yapan üyelerin iletişim zeminleri oluşturur. Resmi organlar tarafından koordine edilen iş gezilerini takip eder ve bu gezilere üyelerin katılımını sağlar. Yurt içi ve yurt dışında oluşabilecek muhtemel işbirliği taleplerini, yurt dışı alım ve satım fırsatlarını, ihale duyurularını üyelerle paylaşır. Dış ticaret alanında önem arz eden kurum ve kuruluşların yöneticileri ile birlikte bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunarak bu kişilerin bilgi ve tecrübelerinden üyelerin istifade etmesini sağlar. Yurt dışından ülkemizi ziyarete gelen heyetleri ağırlar ve üyelerle bir araya gelmesini sağlar. İthalat-ihracat alanında eğitim, seminer ve paneller düzenleyerek ülkemizin ve GİV üyesi iş adamlarının dış ticaret kapasitesini artıracak çalışmalar yapar.

AKADEMİ KONSEYİ

Birikimli, yeni ve başarılı girişimciler ortaya çıkarmak için aylık eğitim programları düzenler. Girişimcilik Enstitüsünün kurulması ile ilgili çalışmalar yapar. Üniversite öğretim üyelerinden meydana gelecek “Akademi Danışma Kurulu veya Heyeti” oluşturur. Başta GİV üyeleri olmak üzere tüm girişimcilere ihtiyaçları olan bilgi ve tecrübeleri paylaşmak amacıyla, iş dünyasının pratik, acil ihtiyaçlara yönelik bilgi, beceri, satış, pazarlama, yönetim tecrübelerine destek olacak, gelişimlerini sağlayacak seminer, konferans ve kalıcı eğitimler yapar. Bu birikimlerin, eğitimlerin, diğer girişimci insanlara ulaşmasını sağlamak için çalışır. İŞKUR ve KOSGEB destekli “Girişimcilik Okulu Destek Programları”nı destekleyerek beraberinde iş kurma destekleri, danışmanlık hizmetleri yapmak, projelerle birlikte iş geliştirme faaliyetlerine stratejik destek ve mentorluk yapar. Projeleri inceleyip Ar-Ge, piyasa araştırmaları yaparak yatırımcılara fon desteği sağlayacak ortak girişimciler bulma ve aracılık faaliyetleri yapar. KOSGEB ve İŞKUR ile ilgili bilgi ve altyapı çalışmaları yapar. İş adamları, yönetici ve gerektiğinde çalışanlarına yönelik dönemsel olarak ayda bir veya ikişer günlük, faydalı ihtiyaca yönelik eğitimler düzenler.

PROGRAM ve ORGANİZASYON KONSEYİ

Girişimci iş adamlarımızın işlerini geliştirmek, üyeler arası ilişkilere katkı sağlamak için program ve tanıtım faaliyetleri geliştirir. Düzenlediği program ve organizasyonlarla GİV’i en güzel şekilde tanıtmak, hedeflerine uygun şekilde; GİV Girişimcilik Ödülleri, GİV Girişimcilik Zirvesi, GİV Girişimci Buluşmaları, GİV Yakın Plan Programları, iftar programları ve sektör bazlı buluşmaları organize eder. Gelir kalemleri ve sürekli akarlar oluşturmak üzere çalıştay toplantı organizasyonları yapar, B2B görüşmeler ve fuarlar düzenler.

GENÇLİK KONSEYİ

YATIRIM PROJE VE İŞ GELİŞTİRME KONSEYİ

GİV’in misyon ve vizyonu çerçevesinde, proje ve iş geliştirme ilgili alternatif çözümler üretmek, yurt içi ve yurt dışı kaynak, iş çalışma ve ekonomi ile ilgili gelişen yapıları yakından takip ederek üyelerimizin istifadesine hazır hale getirmek için çalışır. Bireysel Katılım Yatırımcılığı (Bahariye Melek Yatırım) ve Proje İnceleme Kurulu (PİK) çalışmalarını yürütür. GENDEKS dâhil GİV bünyesindeki projelerin işleyişinden sorumludur. GİV üyeleri için ticari, kültürel, istihdam ve iş geliştirme faaliyetlerine yönelik; kalıcı, sürdürülebilir, sonuç alıcı projeler geliştirir. Paneller, seminerler düzenleyecek şekilde ulusal ve uluslararası altyapı çalışmaları yapar. Ulusal ve uluslararası proje, iş geliştirme, finans, değerlendirme kuruluşları, girişimcileri destekleyen sivil toplum kuruluşları, hibe kredi ve imkân sağlayan kurum, kuruluşlarla ilişki kurmak, geliştirmek, meydana gelecek iş ve sermaye imkânlarını üye ve girişimci firmalarla paylaşma zeminleri oluşturmaya çalışır.

GİV Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Konseyi üyelik hedef ve yöntem tespitini yapar, GİV’in teşkilat yapısını güçlendirmek için yeni üyeler temin eder, var olan üyelerin GİV ile ilişkisini ve iletişimi yürütecek sistematiği oluşturur, üyelik bilgilerinin muhafazasını ve üye aidatlarının tahsilini gerçekleştirir. Belirlenmiş üyelik yapısına (Mütevelli, Kurumsal ve Bireysel) ve GİV’in misyon, vizyon, çalışma alanları ve hedeflerine göre GİV teşkilat şemasını ve organizasyon yapısını tasarlar, üyelerin üyelik profiline göre planlı etkinliklere (toplantı, eğitim, fuar v.b) katılımını sağlar. GİV Genel Sekreterliği üzerinden icra, mütevelli ve tüm üyelerle ilişkilerin sevk ve idare edilmesini sağlar. GİV Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Komisyonu, üyelik koşullarının tespiti, üye bilgi veri tabanının güncel tutulması, üyelik takibi ile ilgili GİV’in resmi kayıtlarının tanzimini takip eder. Tüm konseylerin üye ve teşkilatlanma çalışmalarına katkı yapması için konseyler arası birlikte çalışma stratejileri geliştirir ve uygular. Üye ve üye ilişkileri için yapılan ziyaret planlarını yapar ve gerçekleşen ziyaretlerin verimlilik analizlerini yapar. GİV faaliyetlerinin desteklenmesi için Sponsorluk mekanizması oluşturur ve ilgili Konseylerle işbirliği sponsorluk anlaşmaları yapılmasına aracılık eder. GİV Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Konseyi, diğer STK’larla ilişkileri geliştirir, gerektiğinde ‘Genç’ veya ‘Kadın’ gibi farklı üye kitleleri için özel teşkilatlanmalar yapar, ihtiyaç duyulan illerde teşkilatlanma ile ilgili çalışmalar yapar ve İcra / Mütevelli üyelerine teklifler yapar raporlar hazırlar projeler gerçekleştirir.

Başta “GİV Girişimcilik Ödülleri”, “Girişimci Buluşmaları” ve “Yakın Plan” toplantıları olmak üzere yıl içerisindeki bütün GİV faaliyetlerini tanıtan duyuru haber ve bültenleri yayınlar. Programların video kayıt, fotoğraf çekimini gerçekleştirir. Haber ajansları başta olmak üzere basın yayın organları ile iletişimi sağlar. Basın duyuru ve haber bültenlerini hazırlar. Program haber ve kayıtlarını arşivler. Basın medya ilişkilerini, toplantılarını organize eder. GİV web sitesini ve sosyal medya hesaplarının(Linkedn, İnstagram, Twitter, Facebook v.b) yönetim ve takibini yapar. GİV tanıtım metin ve filmlerini hazırlar. Ülke gündeminde yer tutan önemli hadise ve gerekli durumlarda GİV adına basın bildirisi yayınlar. Basın yayın kurum ve kuruluşlarına vakıf adına ziyaretler yapar, katkı sunacak her türlü çalışma “Tanıtım ve Medya İlişkileri Konseyi”nin kapsam alanına girer. GİV şubelerinin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların takibini ve denetimini yapar. GİV konsey başkanlarının GİV faaliyetleri ile ilgili röportaj, yazı ve mülakat bilgilerinin yazılı ve görsel medyada yer alması sürecini takip eder ve web ve sosyal medya aracılığıyla paylaşılmasını sağlar. Dergi, katalog, broşür ve bülten gibi tanıtım ile ilgili diğer çalışmaların başarılı bir şekilde programlanmasını, yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamak için çalışır.

Ülke tanıma ve tanıtma seminerleri düzenler. Gerekli anlarda büyükelçiliklerle iletişim ve irtibatı sağlar. Dış ülke gezileri ve ziyaretleri düzenler. Dış ülke ziyaretleri kapsamında dış ticaret yapan üyelerle iletişim ve iş birliği süreçlerini yürütür. DEİK ile ilişkilerin yürütülmesini sağlar. Yurt dışı fuarlar, B2B (ikili iş görüşmeleri) düzenler. Düzenlenen fuarlara katılır, GİV üyelerini ulusal ve uluslararası fuarlarla ilgili teşvikler ve destekler hakkında bilgilendirir. İş adamları ve STK’larla ilişkiler geliştirerek karşılıklı fayda sağlayacak faaliyetlerde bulunur ve kurumsal ilişkilerde dış ticaret yapan üyelerin iletişim zeminleri oluşturur. Resmi organlar tarafından koordine edilen iş gezilerini takip eder ve bu gezilere üyelerin katılımını sağlar. Yurt içi ve yurt dışında oluşabilecek muhtemel işbirliği taleplerini, yurt dışı alım ve satım fırsatlarını, ihale duyurularını üyelerle paylaşır. Dış ticaret alanında önem arz eden kurum ve kuruluşların yöneticileri ile birlikte bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunarak bu kişilerin bilgi ve tecrübelerinden üyelerin istifade etmesini sağlar. Yurt dışından ülkemizi ziyarete gelen heyetleri ağırlar ve üyelerle bir araya gelmesini sağlar. İthalat-ihracat alanında eğitim, seminer ve paneller düzenleyerek ülkemizin ve GİV üyesi iş adamlarının dış ticaret kapasitesini artıracak çalışmalar yapar.

Birikimli, yeni ve başarılı girişimciler ortaya çıkarmak için aylık eğitim programları düzenler. Girişimcilik Enstitüsünün kurulması ile ilgili çalışmalar yapar. Üniversite öğretim üyelerinden meydana gelecek “Akademi Danışma Kurulu veya Heyeti” oluşturur. Başta GİV üyeleri olmak üzere tüm girişimcilere ihtiyaçları olan bilgi ve tecrübeleri paylaşmak amacıyla, iş dünyasının pratik, acil ihtiyaçlara yönelik bilgi, beceri, satış, pazarlama, yönetim tecrübelerine destek olacak, gelişimlerini sağlayacak seminer, konferans ve kalıcı eğitimler yapar. Bu birikimlerin, eğitimlerin, diğer girişimci insanlara ulaşmasını sağlamak için çalışır. İŞKUR ve KOSGEB destekli “Girişimcilik Okulu Destek Programları”nı destekleyerek beraberinde iş kurma destekleri, danışmanlık hizmetleri yapmak, projelerle birlikte iş geliştirme faaliyetlerine stratejik destek ve mentorluk yapar. Projeleri inceleyip Ar-Ge, piyasa araştırmaları yaparak yatırımcılara fon desteği sağlayacak ortak girişimciler bulma ve aracılık faaliyetleri yapar. KOSGEB ve İŞKUR ile ilgili bilgi ve altyapı çalışmaları yapar. İş adamları, yönetici ve gerektiğinde çalışanlarına yönelik dönemsel olarak ayda bir veya ikişer günlük, faydalı ihtiyaca yönelik eğitimler düzenler.

Girişimci iş adamlarımızın işlerini geliştirmek, üyeler arası ilişkilere katkı sağlamak için program ve tanıtım faaliyetleri geliştirir. Düzenlediği program ve organizasyonlarla GİV’i en güzel şekilde tanıtmak, hedeflerine uygun şekilde; GİV Girişimcilik Ödülleri, GİV Girişimcilik Zirvesi, GİV Girişimci Buluşmaları, GİV Yakın Plan Programları, iftar programları ve sektör bazlı buluşmaları organize eder. Gelir kalemleri ve sürekli akarlar oluşturmak üzere çalıştay toplantı organizasyonları yapar, B2B görüşmeler ve fuarlar düzenler.

GİV’in misyon ve vizyonu çerçevesinde, proje ve iş geliştirme ilgili alternatif çözümler üretmek, yurt içi ve yurt dışı kaynak, iş çalışma ve ekonomi ile ilgili gelişen yapıları yakından takip ederek üyelerimizin istifadesine hazır hale getirmek için çalışır. Bireysel Katılım Yatırımcılığı (Bahariye Melek Yatırım) ve Proje İnceleme Kurulu (PİK) çalışmalarını yürütür. GENDEKS dâhil GİV bünyesindeki projelerin işleyişinden sorumludur. GİV üyeleri için ticari, kültürel, istihdam ve iş geliştirme faaliyetlerine yönelik; kalıcı, sürdürülebilir, sonuç alıcı projeler geliştirir. Paneller, seminerler düzenleyecek şekilde ulusal ve uluslararası altyapı çalışmaları yapar. Ulusal ve uluslararası proje, iş geliştirme, finans, değerlendirme kuruluşları, girişimcileri destekleyen sivil toplum kuruluşları, hibe kredi ve imkân sağlayan kurum, kuruluşlarla ilişki kurmak, geliştirmek, meydana gelecek iş ve sermaye imkânlarını üye ve girişimci firmalarla paylaşma zeminleri oluşturmaya çalışır.