Girişimci İş Adamları Vakfı

Belgeler

Katalog


GİV Girişimci İş Adamları Katalog

Stratejik Plan


GİV Girişimci İş Adamları Stratejik Plan

Kurumsal Kimlik Klavuzu


GİV Girişimci İş Adamları Kurumsal Kimlik Klavuzu


GİV Genel Merkez


Random Name

GİV Konya


Girişimci İş Adamları Konya

GİV Gebze


Random Name